• De geboortelepel: een origineel geschenk

  De geboortelepel is een grote zilveren lepel, waarin de naam en de geboortedatum van een nieuw geborene gegraveerd wordt.
  Dit geschenk wordt vaak gegeven door grootouders, peetouders of familie, maar soms ook door de ouders zelf.
  Het is een prachtig geschenk, en niet alleen in materiele zin, het heeft ook een diepe symbolische waarde. Het was in vroeger tijden vooral in Friesland een bekend gebruik.

  Enerzijds wenst men het kind op deze wijze een geslaagd leven toe, zonder tekorten. De lepel was een heel belangrijk onderdeel van de beginnende uitzet. Immers, wilde je eten dan moest je een eigen lepel hebben. Eertijds at men uit een gezamenlijke pot, maar dan moest je wel je eigen lepel hebben.
  Anderzijds hield dit geschenk gelijktijdig in, dat je zonder meer opgenomen werd in de gemeenschap.
  Hierdoor genoot je ook de bescherming en de hulp van de leefgemeenschap waartoe je behoorde.
  Bovendien hield dit geschenk een belofte in: namelijk dat de gever ook zijn zorg beloofde bij de opvoeding van het kind. In feite betekende dit hulp in velerlei opzicht, er kon op goede adviezen gerekend worden, en het was ook een belofte ter voorkoming van armoede en verval. Immers kon de kostbare zilveren lepel direct verkocht worden voor contanten, en dat kon liquiditeitsproblemen opheffen.

  Ook nu nog heeft dit geschenk de volledige betekenis: het brengt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar tot uiting.

  Wilt U ook zo’n mooi cadeau geven, dan vindt U deze zilveren geboortelepels bij ons in de winkel te Oosterbeek en in de webshop.

   

  Bezoek de webshop

© 2013 't Gildehuys - ontwikkeld met TINCK / start